Voice dialogue

Over Voice Dialogue

De belangrijkste basis voor het theoretische kader van Voice Dialogue is gelegd door de psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung (1875 – 1961). Zijn invalshoek was dat de mens niet bestaat uit één “ik” maar uit vele “ikken” (delen, subpersoonlijkheden, archetypen, energiepatronen). Uit dit theoretisch kader ontwikkelde het psychologen echtpaar Hal en Sidra Stone de Voice Dialogue. Zij gingen uit van de gedachte dat deze verschillende delen, deze subpersoonlijkheden in een mens daadwerkelijk afzonderlijk aanspreekbaar zijn.

 

Het kleine gedachtenhotel

vol van wie komen en gaan,

weet zich met elk te verstaan

in zijn beslommerd bestel.

 

Ja, gastvrij is het wel,

ieder wordt opengedaan,

het kleine gedachtenhotel

vol van wie komen en gaan.

 

Vrolijkheid is er in tel,

doet het herhaaldelijk aan,

soms ook ontvangt het de Waan

of de heren Kommer en Kwel,

het kleine gedachtenhotel

 

-Willem Wilmink

 

Delen

Elke subpersoonlijkheid die wij bij ons hebben heeft een eigen wil, eigen gevoelens en een eigen stem. Een ander uitgangspunt dat zij hanteren is, dat deze afzonderlijke delen gerangschikt zijn in polariteiten. Aan de ene pool bevinden zich de delen waarmee we hebben leren te overleven (primaire delen). Voorbeelden hiervan zijn het controlerende deel of het perfectionistische deel. Maar ook het kritisch vermogen of een meer rationele energie waarmee je als mens kan werken en je leven onder controle kan houden. Nog een voorbeeld van een deel waarmee we als mens hebben leren overleven, is het behagen van andere mensen, de zogenaamde behager.

 

Voice DialogueSoms roep ik al mijn ikken bij elkaar.

En als ik dan vraag: hé, welke ik is eigenlijk waar?

Ik, ik, ik, roepen mijn ikken dan door elkaar.

 

Harrie Jekkers

 

Elk van deze delen heeft ook een tegenpool waarvan we ons niet altijd bewust zijn of dat we verdrongen hebben. Tegenover bijvoorbeeld onze rationele energie staat onze meer emotionele energie, tegenover de behager een wellicht meer egoïstische verdrongen kant.

Het wordt steeds duidelijker dat een mens niet optimaal functioneert, zowel in zijn werk- als privé context, wanneer we deze verborgen of verdrongen kanten van onzelf niet leren kennen. Je mist eenvoudigweg iets wanneer je alleen leeft vanuit je overlevingsstrategieen, er is geen echte balans. En zo wordt het soms letterlijk ervaren. We voelen onszelf niet in balans, worden moe of raken zelfs burn-out.

 

Bewust Ego

Als coach kan ik je m.b.v. Voice Dialogue helpen een stem te geven aan de verschillende delen van je subpersoonlijkheid waardoor er een groeidend bewustzijn, een bewust(er) ego ontstaat. Een bewust ego dat als het ware “boven” de verschillende delen staat en is staat is deze delen steeds bewuster aan te sturen.

 

Wil je meer weten over Voice Dialogue? Bel mij voor een vrijblijvende afspraak: 06 2241 7226 of mail naar info@rijkbinnekamptrainingcoaching.nl

Als Voice Dialogue Facilitator werk ik volgens het International Voice Dialogue Agreement.

 

 

Comments are closed